Foto: Google Streetview

De wijken Wielwijk, Crabbehof en Nieuw-Krispijn gaan vooruit, maar de ontwikkeling blijft volgens de gemeente Dordrecht wat achter bij de verwachting. Vooral de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen laat nog te wensen over. Ook de verschuiving naar meer gevarieerde en betere woningen gaat iets langzamer dan verwacht. Het gaat wel beter met de gezondheid en de zelfredzaamheid van de bewoners van deze wijken. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitor Dordrecht West in balans.

De gemeente werkt samen met bewoners, corporaties, ontwikkelaars en anderen al jaren aan de verbetering van de wijken in Dordrecht-West. Aanleiding daarvoor was dat er veel goedkope, kleine en minder aantrekkelijke woningen in de wijk staan, en de zwakke positie van veel bewoners. Daarom zijn de twee belangrijkste doelstellingen wijken die fysiek en economisch in balans zijn en ook meer in balans zijn op het gebied van de sociaal-culturele en sociaal economische positie van diverse groepen bewoners. Om die doelstellingen te bereiken zijn er allerlei maatregelen. Zo worden er veel verouderde woningen gesloopt en vervangen door meer gevarieerde nieuwbouw. Doordat op sommige plekken de oude woningen al wel zijn gesloopt, maar de nieuwe er nog niet staan, blijven de resultaten op het gebied van betere en meer gevarieerde woningen en openbare ruimte nog wat achter.

De verbetering van de sociaal-economische positie van bewoners ligt op schema. Bewoners zijn gezonder, zelfredzamer en hebben meer draagkracht. Toch zijn er ook hier nog verbeterpunten. Het aantal bewoners dat actief is in de buurt loopt achter, en dat geldt ook voor de rapportcijfers voor veiligheid en sociale overlast. Ook dit laatste komt waarschijnlijk doordat er in straten waar sloop plaatsvindt onvoldoende sociale controle is. De gemeente verwacht dat met de sloop van dichtgetimmerde complexen en bouw van de nieuwe woningen het gevoel van veiligheid groter wordt en de sociale overlast vermindert.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie