De samenwerking tussen sportverenigingen in de Paraplu wordt steeds meer concreet. Het Dordtse college verwacht dat de uitvoering van de Sportparkenvisie met een ondertekende overeenstemming tussen V.V. Dubbeldam, T.T.V. Dordrecht en S.C. Movado (de Paraplu) binnenkort ook echt tastbaar wordt. Ook FC Dordrecht en OMC hebben stappen gemaakt en werken een gezamenlijk plan nader uit.

Met de Sportparkenvisie heeft de gemeente een beweging in gang gezet met als uitgangspunt een toekomstbestendige infrastructuur gericht op samenwerking en optimaal gebruik van faciliteiten. Met de overeenkomst tussen gemeente en de Paraplu krijgt deze visie vorm door concrete afspraken over een toekomstbestendig, multifunctioneel en duurzaam sportgebouw en de daarmee samenhangende infrastructuur op sportpark Schenkeldijk. Onder voorbehoud van goedkeuring door ledenraden en gemeenteraad werken gemeente en de Paraplu deze afspraken verder uit.

Op sportpark Schenkeldijk wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met multifunctionele ruimtes. In dit gebouw is ook ruimte voor nieuwe activiteiten van nieuwe partners. De huidige drie partners realiseren twee kantines (verenigingsruimten). Het gebouw wordt gebouwd op een locatie met zo min mogelijk consequenties voor de huidige infrastructuur en de huidige parkeergelegenheid van V.V. Dubbeldam wordt opgeknapt.

De Paraplu over de overeenstemming: ‘Eenheid door diversiteit wordt diversiteit door eenheid. De verenigingen en de gemeente hebben afgelopen maanden keihard gewerkt aan de plannen en hebben nu een gezamenlijke basis gecreĆ«erd van waaruit we het volste vertrouwen hebben dat de zo gewenste accommodatie er nu ook werkelijk gaat komen. De toegeworpen handschoen is opgepakt. Er zijn nog de nodige uitdagingen op ons pad maar ook hier hebben we alle vertrouwen dat het goed gaat komen.’

Naast het nieuwe onderkomen worden ook aanpassingen gedaan aan de velden. Zo komen er korfbalvelden en wordt bijvoorbeeld een kunstgrasveld aangelegd voor de voetbalvereniging. Wethouder Reynvaan (Sport) is tevreden met de ondertekende overeenstemming: ‘Ik kijk met vertrouwen uit naar de volgende fase waar hetgeen we met elkaar bereikt hebben wordt verwerkt in een definitief ontwerp. Daarmee worden ook alle financiĆ«le consequenties duidelijk.’ De gemeente is net als de Paraplu bereid in het plan te investeren binnen het budget. Er resteert nog wel een opgave voor de verenigingen om ook uit eigen middelen een bijdrage te leveren. Op korte termijn ligt de nadruk op de nieuwe organisatiestructuur en de haalbaarheid van de exploitatie.

Na een eerdere intentieverklaring van FC Dordrecht en OMC om te gaan samenwerken, wordt nu gezamenlijk aan een ontwerp gewerkt en zijn de intenties om samen te werken verder verstevigd. Goof Verspui van OMC: ‘In de samenwerking tussen de FC en OMC zijn grote stappen vooruit gemaakt, zowel op samenwerking, het delen van ruimtes en op sportief gebied.’ Wethouder Reynvaan: ‘Ook deze samenwerking juich ik toe. Ik hoop, net als met het plan van de Paraplu, dit plan inclusief de financiering snel ter goedkeuring aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.’

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie