Foto: Drechtsteden

Het Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden bood op 12 maart haar ‘7 Puntenplan’ aan regionaal portefeuillehouder, Hans Tanis, aan. Het plan is onderdeel van het ‘Overlevingsmanifest Detailhandel Drechtsteden’ en met de uitvoering blijven de (aankoop)voorzieningen, zo meent het Platform, lokaal en regionaal overeind.

De leden van het platform hebben naar aanleiding van ontwikkeling in de Retail nagedacht over de aanpak van betrokken partijen. Het veranderende consumentengedrag, de effecten van internet en de positie van de winkelcentra hebben gevolgen voor de winkelvoorzieningen in de Drechtsteden. “Een levensvatbare en toekomstgerichte winkel/centrum- structuur noodzaakt een eensgezinde aanpak van de gemeenten, vastgoedondernemers, winkeliers en horeca in de Drechtsteden”, aldus Paul Oord, voorzitter van het Platform. Het platform kijkt met vertrouwen uit naar de nieuwe raadsperiode en blijft graag in gesprek met de overheid over toekomstgerichte detailhendel en winkelcentra.

De zeven punten met kleine uitleg zijn hieronder te vinden.
1. Vermenigvuldigen door delen!
De Provincie Zuid-Holland kan met kennis en middelen helpen aan het welslagen van het veranderingstraject. Het Regiobestuur en Platform bepleiten bij de provincie samen de uitvoering van het “7 Puntenplan”.

2. Realistisch en toekomstbestendig winkelaanbod!
Er komt een visie om uitbreiding, sanering en transformatie van verspreid en niet-levensvatbaar winkel/horeca-aanbod aan te pakken. De visie vraagt een actieve participatie en soms moeilijke keuzes van ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid.

3. Transformeren en compacter maken van winkelgebieden!
Middelgrote winkelcentra staan onder druk. Maar ze zijn noodzakelijk voor een evenwichtige winkelstructuur. Uit de pilot ‘Versterking Toekomst Centrum’ ontstaat de handleiding voor het overeind houden van de middelgrote winkelcentra.

4. Professionalisering van en continuïteit bij de retail-innovatie!
Alle kennis, professionaliteit, innovatiekracht en marketing in de detailhandel/horeca brengen we bij elkaar in het op te richten ‘D-Retailpunt’. Het wordt de regionale serviceprovider voor het beleidsveld detailhandel.

5. Delen van kennis met Provincie en aangrenzende regio’s!
Het Expertteam Detailhandel van de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag bestaat uit ambtenaren van de gemeenten die aangesloten zijn bij de Metropoolregio. Zij delen bijzondere kennis op het gebied van transformatie en Retail-innovatie. De Drechtsteden sluiten aan en delen en vergroten de eigen kennis.

6. Regionale ondernemers moeten passend kunnen concurreren!
De consument kan 24/7 terecht op internet, 1 day delivery gegarandeerd. Er ontbreekt een gelijk speelveld waarmee de individuele ondernemer in onze regio gelijke kansen krijgt. Heroverweeg de regelgeving.

7. Flexibele regels en meer ondernemersafstemming!
De scheidslijn tussen supermarkt, horeca, catering of speciaalzaak wordt vager. Nieuwe concepten en mengvormen zijn voor koopcentra een overlevingsfactor. Deze ‘vervaging’ noodzaakt marktpartijen tot afstemming en spelregels.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie