Het vertrouwen van burgers in de politie is gestegen, zo blijkt uit de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 van de politie. De stijging is gekomen in de periode waarin de druk op het korps door onder andere spoedmelding en personen met verward gedrag juist is toegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2571 mensen, waarmee het volgens onderzoeksregels een representatief onderzoek is. Respondenten geven aan dat zij ‘hoog vertrouwen in het karakter en de dienstbaarheid van agenten en politiemedewerkers’ hebben. De politie scoort hoog op de kernwaarde moedig en op de hulp die agenten bieden in noodsituaties. Respondenten vinden dat de politie de juiste dingen doet en Nederland veiliger maakt. Verbeterpunten zijn onder andere de zichtbaarheid in de wijk, het serieus nemen van kritiek, de dienstverlening en rechtvaardigheid in optreden.

Burgers zijn positiever over de politie dan agenten, zo blijkt uit het onderzoek. Ook onder politiemensen is het onderzoek afgenomen. Moedig en behulpzaam worden door politiemensen als positief beoordeeld. Onderwerpen die lager beoordeeld worden zijn werkgeverschap, ICT en leiderschap. Uit de monitor blijkt verder dat politiemedewerkers net als burgers zelf ook sterk scoren op resultaat. ‘De politie draagt bij aan een veiliger Nederland’ en ‘De politie beschermt burgers’ scoren hoog onder politiemensen. Tot slot vinden medewerkers dat de politie kritiek meer serieus zou moeten nemen, opener zou moeten zijn voor vragen en zichtbaarder zou moeten zijn in de wijken.

De uitkomsten van de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 passen binnen de onderzoeken die de politie de afgelopen jaren onder burgers en eigen medewerkers heeft gedaan of laten doen. De metingen vonden plaats in de context van de cao-onderhandelingen. Dit heeft mogelijk effect gehad op de uitslagen, zo laat de politie weten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie