De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat de spoorweginfrastructuur op het rangeerterrein Kijfhoek voor 94,6 procent voldoet aan de normen. Onderzoek in 2019 bracht geen acuut onveilige situaties aan het licht. Wel is het aantal wissels dat aan de norm voldoet lager. Op Kijfhoek ligt het percentage op 87,2 procent, terwijl het landelijke gemiddelde 97 procent is. Op termijn leidt dit tot versnelde slijtage.

De ILT wil dat ProRail op korte termijn actie onderneemt om wissels die niet aan de norm voldoen te verbeteren. Verder moet ProRail altijd een risicoanalyse uitvoeren bij normoverschrijdingen die de veiligheid kunnen raken. Dit gebeurt op Kijkhoek nu onvoldoende. De inspectie monitort dit jaar wanneer en of de verbeterpunten succesvol zijn doorgevoerd.

Naar aanleiding van een aantal serieuze ongevallen en incidenten op het rangeerterrein in 2018 is het toezicht bij Kijfhoek verscherpt. Daarbij is naar de gehele veiligheidssituatie op Kijfhoek gekeken. De ILT onderzocht hiervoor begin 2019 onder meer de fysieke staat van de spoorweginfrastructuur. Hierbij zijn wissels, overwegen/paden, spoor (100m-secties), ES-lassen, fly-overs en relaiskasten geïnspecteerd.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur op Kijfhoek op dit moment als voldoende. Het aantal wissels dat aan de norm voldoet, met name in de doorgaande sporen, is substantieel lager dan in de rest van Nederland. Gemiddeld over de hele Kijfhoek voldoet 4,3 procent van de objecten niet aan de norm, maar is wel veilig. Dit kan ertoe leiden dat de technische levensduur niet wordt gehaald. Van de onderzochte infrastructuur voldoet 1,1 procent dermate niet aan de norm dat de spoorwegveiligheid geraakt kan worden. De inspectie stelt echter nergens acuut gevaar vast.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter