Wethouders Marco Stam en Rinette Reynvaan geven dinsdag 11 juni het officiële startsein voor het project ‘Bloemrijk Dordrecht’. De wethouders geven het startsein door zelf met een tractor een stuk berm langs de Baanhoekweg in te zaaien.

Door het inzaaien van bermen met bloemenzaad wil de Gemeente Dordrecht meer biodiversiteit creëren op het Eiland van Dordrecht. De bijen- en andere insecten lokkende bloemenlinten komen in bermen in het overgangsgebied tussen de stad en het land, maar ook in de bebouwde kom. Het bloemrijker maken van Dordrecht levert een bijdrage aan de biodiversiteit, er komen meer vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast wordt het gebied volgens de gemeente ook vanuit een recreatief oogpunt interessanter. Bij de keuze van het zaaizaad is gekeken naar mengsels van meerjarige plantensoorten die van oorsprong op de betreffende plekken voorkwamen.

De bloemen- en bijenlinten worden ingezaaid op vier locaties, dit zijn het fietspad langs het treinspoor, de zone langs de N3, de Baanhoekweg en de Provincialeweg. Hier sluiten de bloemenlinten goed aan op bestaande groenstructuren en recreatieve gebieden, zoals Nationaal Park De Biesbosch. En tegelijkertijd zorgen ze voor een ecologische verbinding tussen de stad Dordrecht en het buitengebied. In totaal gaat het om een oppervlakte van 30.000 vierkante meter die wordt ingezaaid. In volgende jaren volgen meer locaties.

‘Bloemrijk Dordrecht’ is een gezamenlijk project van de Gemeente Dordrecht, agrarische natuurvereniging BoerEnGroen en de Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek. BoerEnGroen heeft op eigen initiatief al diverse akkerranden op het Eiland van Dordrecht bloemrijker gemaakt. Nu willen de samenwerkende partners ook andere plekken biodiverser maken. De bedoeling is dat het project ‘Bloemrijk Dordrecht’ over meerdere jaren zal lopen.

De eenmalige kosten van het project bedragen in 2019 ongeveer 45.000 euro. De Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek draagt de helft van de kosten bij. De Provincie Zuid-Holland heeft dit budget beschikbaar gesteld. De gemeente Dordrecht neemt de andere helft en de structurele kosten voor haar rekening.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter