Gedeputeerde Han Weber heeft donderdag 9 mei zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit. Weber heeft geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem heeft gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven. Hij neemt hiervoor de politieke verantwoordelijkheid.

Het warmteproject gaat over de benutting van rest- en aardwarmte voor onder meer huishoudens en kassen. Bij het opstellen van een retrospectief is gebleken dat de ambtelijke organisatie een belangrijk advies niet heeft doorgestuurd aan Weber, die vervolgens zijn informatieplicht niet heeft kunnen nakomen.

Inmiddels hebben alle betrokken politici de informatie alsnog gekregen. Omdat op de betreffende informatie geheimhouding rust, zal dit niet openbaar worden gemaakt. Dit houdt onder meer verband met de aanbestedingen die voortvloeien uit het warmteproject.

Weber was 8 jaar lang bestuurder en hiervoor 13 jaar lang Statenlid bij de Provincie Zuid-Holland. De partijen in de Provinciale Staten zijn na de verkiezingen in maart nog bezig met het vormen van een nieuw Provinciebestuur, waarbij er Gedeputeerden aan worden gesteld.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter