Eind vorige maand ondertekenden de Drechtsteden met een tiental andere gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bestuursakkoord waarin zij afspreken dat hun doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Doelgroepenvervoer is het vervoer van mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of chronisch niet zelfstandig kunnen reizen. Regiobestuurder Hans Tanis: “Met dit akkoord laten we zien dat zorg voor onze medemens en duurzaamheid goed samen gaan.”

Het bestuursakkoord biedt duidelijkheid aan alle partijen, waardoor de risico‚Äôs om te investeren in zero emissie doelgroepenvervoer verkleind worden. In het bijbehorende convenant leggen partijen uit de sector hun commitment vast om de gezamenlijke ambitie te ondersteunen met acties. Hans Tanis: “Met dit bestuursakkoord geven we een krachtig signaal naar de sector. Door helder te kiezen voor zero-emissievoertuigen dragen we bij aan de CO2-reductie zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs en zorgen we voor vermindering van luchtverontreiniging. Die heldere keuze maakt het voor de sector ook makkelijker om voor duurzaamheid te kiezen.”

Gemeenten die ondertekenden zijn Publiek Vervoer Groningen Drenthe (namens 21 gemeenten), Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Regio Drechtsteden (7 gemeenten) en Hoorn. Andere deelnemers zijn vervoerders, leveranciers van voertuigen en laadinfrastructuur, de VNG en het GNMI, KNV Taxi, de verenigde netbeheerders, Natuur & Milieu, en kennisorganisaties.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie