Dordrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Dit moet voor het jaar 2050 klaar zijn. De afgelopen maanden heeft de gemeente Dordrecht samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een visie opgesteld over de overstap naar aardgasvrij, de Transitievisie Warmte.

De Transitievisie Warmte 1.0 is het resultaat van een eerste onderzoek en nog geen definitief eindbeeld. Per wijk is aangegeven welke alternatieven voor aardgas het meest voor de hand liggen. De Transitievisie Warmte 1.0 is bedoeld om inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, inzicht te geven in mogelijke alternatieven. Daarnaast vormt het een basis voor de gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk.

De Transitievisie Warmte 1.0 laat zien dat voor veel wijken in de Drechtsteden een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope oplossing is. In Dordrecht ligt het warmtenet al in een aantal wijken. Nieuwbouwwoningen en complexen van de woningcorporaties in die wijken sluiten we al aan op het warmtenet. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst waarschijnlijk maar beperkt toegepast worden om onze huizen te verwarmen.

Wanneer wijken aardgasvrij worden, is voor veel wijken nog niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte 1.0 een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen voor 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen na 2030 starten. In de Drechtsteden zijn de Dordtse wijk Crabbehof en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties, HVC, Stedin en woningeigenaren samen beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen, zodat de volgende stap naar een aardgasvrij Dordrecht gezet kan worden. Voor de zomer komt de Transitievisie Warmte 1.0 bij iedere gemeenteraad in de Drechtsteden op de agenda.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie