De gemeente Dordrecht wil dat kinderen kansrijk, veilig, gezond en met plezier opgroeien. Dat is daarom het uitgangspunt van het jeugdbeleid in de gemeente. Het Lokaal Plan Jeugd 2019-2022 beschrijft waar Dordrecht op in wil zetten om dat uitgangspunt voor ieder kind in Dordrecht realiteit te maken.

In het plan is veel aandacht voor preventie, toegang tot jeugdhulp en innovatie in de zorg. En dat gebeurt soms met een onorthodoxe aanpak. Zo wil het college sociaal mariniers aanstellen die voor doorbraken gaan zorgen in multiprobleemgezinnen. De sociaal mariniers krijgen mandaat om doortastend op te treden, de verschillende zorgvragen slim aan te pakken en zo de gezinnen te helpen de cirkel van zorg te doorbreken.

Een ander voorbeeld is de problematiek rond (v)echtscheidingen. Kinderen mogen geen (blijvende) schade oplopen door scheidingsproblemen. Daarom stelt het college voor een expertisepunt op te richten. Daar kunnen zowel ouders als professionals terecht met ondersteuningsvragen op alle gebieden rondom scheiden.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is in het lokaal plan preventie een essentieel onderwerp. Zo zijn er programma’s om gezonde voeding te stimuleren, te zorgen dat ieder kind kan deelnemen aan sport en andere activiteiten en te voorkomen dat jongeren zonder diploma de school verlaten.

De weg naar jeugdhulp is met de komst van sociale wijkteams eenvoudiger geworden. Toch blijken inwoners soms een drempel te ervaren om bij het wijkteam aan te kloppen. Om de weg naar hulp makkelijker te maken moet ondersteuning aanwezig zijn op voor ouders en jeugdigen logische vindplaatsen, zoals de kinderopvang, scholen en het consultatiebureau.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie